Novosti

26-06-2015 13:30

Uz obilježavanje 26.juna - Medjunarodnog dana borbe protiv svih oblika torture Skandalozno je da država BiH i pored sudski utvrdjenih činjenica neusvajanjem Zakona o pravima žrtava torture negira postojanje logora i njegovih žrtava...

Detaljnije...

Bosanskohercegovačka sekcija Društva za ugrožene narode


Društvo za ugrožene narode - Bosanskohercegovačka sekcija - zalaže se kao nepartijska i od vlade neovisna organizacija za ljudska prava za miran suživot svih religioznih zajednica i naroda u jedinstvenoj Bosni i Hercegovini.


Bosanskohercegovačka sekcija Društva za ugrožene narode

 • objelodanjuje povrede ljudskih prava;
 • zalaže se za povratak svih prognanih i izbjeglica na svoja ognjišta;
 • zalaže se za multikulturalni suživot svih etničkih grupa i religioznih zajednica;
 • potpomaže rad udruženja žrtava rata i izbjegličkih organizacija;
 • surađuje s udruženjima za ljudska prava u susjednim regionima: Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Goru i na Kosovu;
 • zalaže se za rehabilitaciju žrtava i članova njihovih familija.

Ovako radi Bosanskohercegovačka sekcija Društva za ugrožene narode


 • Dokumentira ratne zločine i zločine genocida i evidentira izjave svjedoka o zločinima protiv čovječnosti i povredama prava svih građana Bosne i Hercegovine.
 • Informiše domaće i inostrane medije o povredama ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i susjednim regionima.
 • Publikuje izvještaje o ljudskim pravima.
 • Organizuje seminare, savjetovanja, konferencije i druge akcije u korist ljudskih prava kao što su straže upozorenja i demonstracije.
 • Daje savjete u konfliktnim situacijama.
 • Sakuplja dokumente o genocidu, proganjanju manjina, zaštiti manjina itd. i prezentira ih javnosti u našoj infoteci.

Naši kontakt podaci:

a

Društvo za ugrožene narode za BiH
Trampina 4 / IV, 71000 Sarajevo
tel.: ++387 33 213 707
fax: ++387 33 213 709
e-mail: gfbv_sa@bih.net.ba
www.gfbv.ba

 
Design by BuonArte.com
© Gfbv Bosna i Hercegovina All rights reserved
Trampina 4 / IV, 71000 Sarajevo, tel.: ++387 33 213 707, fax: ++387 33 213 709, e-mail: gfbv_sa@bih.net.ba, www.gfbv.ba
Društvo za ugrožene narode za BiH