Novosti

26-06-2015 13:30

Uz obilježavanje 26.juna - Medjunarodnog dana borbe protiv svih oblika torture Skandalozno je da država BiH i pored sudski utvrdjenih činjenica neusvajanjem Zakona o pravima žrtava torture negira postojanje logora i njegovih žrtava...

Detaljnije...

Početkom 2001.godine Društvo za ugrožene narode za BiH osnovalo je Koordinacioni odbor za medjuentitetsku suradnju ženskih NVO na području cijele Bosne i Hercegovine. U odbor su imenovane predstavnice udruženja majki iz Srebrenice, udruženja žena Srpkinja iz Srebrenice i Bratunca, udruženja žena Bošnjakinja iz Podrinja kao i predstavnice brojnih udruženja iz cijele Bosne i Hercegovine.  Cilj nam je bio da potaknemo ove žene na suradnju kako bi se omogućili suživot i pomirenje u Bosni i Hercegovini. Već 2002.godine ovaj Koordinacioni odbor prerasta u žensku mrežu „FOKUS BiH“ koja okuplja udruženja žena raznih nacionalnosti iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.   Uz pomoć mreže „FOKUS BiH“ uspjeli smo osigurati podršku žena Srpkinja i njihovih udruženja za izgradnju Memorijalnog centra i mezarja u Potočarima kod Srebrenice. Zahvaljujući radu FOKUS-a BiH i uspostavljenoj suradnji sa udruženjima srpskih žena brojnim povratnicama Bošnjakinjama olakšan je povratak u sela i gradove Podrinja.  
Ženska mreža FOKUS BiH danas okuplja 25 udruženja žena iz cijele Bosne i Hercegovine koja se zalažu za jačanje duha tolerancije, medjusobno poštovanje i izgradnju demokratskog društva. Veliki značaj i uspjeh ove ženske mreže za jačanje mira u Bosni i Hercegovini prepoznala je i Unija udruženja žena u Norveškoj „FOKUS“ i materijalno pomogla opstanak ženske mreže „FOKUS-BiH“ nakon oficijelne registracije i uvodjenja u registar udruženja u BiH.   

 
Design by BuonArte.com
© Gfbv Bosna i Hercegovina All rights reserved
Trampina 4 / IV, 71000 Sarajevo, tel.: ++387 33 213 707, fax: ++387 33 213 709, e-mail: gfbv_sa@bih.net.ba, www.gfbv.ba
Društvo za ugrožene narode za BiH